A10:00
N3 ➝ A10:00
A20:00
N1 ➝ A20:00
A30:00
N10:00
A3 ➝ N10:00
N20:00
A1 ➝ N20:00
N30:00
5:007:00

Klepněte na kartičku na začátku a konci každé řeči